Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2004. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
20041. Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervek közhasznú beszámolójának mérlege 2004. év
2. Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2004. év.
3. Pénzadományok
4. Természetbeni szolgáltatások
5. Társadalmi munka
6. Közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások
7. Vállalkozási tevékenység
8. Működési költségek
9. (2003 évi áthúzódó)  2004 évi támogatások elkülönítése
10. Közhasznúsági  szakmai  beszámoló


1.  Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervek  közhasznú beszámolójának mérlege2004. év
   

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

Adatok e Ft-ban

A

B

C

D

1.

A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)

158

88

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9.

IV.PÉNZESZKÖZÖK

158

88

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. Sor)

158

88

11.

C. Saját tőke (12-16. Sorok)

158

88

12.

I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

164

164

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

-6

-6

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL Közhasznú tevékenységből

39

-70

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17.

D. Tartalék

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20-21.sorok)

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19.sor)

158

882. Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek  közhasznú beszámolójának eredménylevezetése


2004. év


Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

253

3.717

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

253

2.801

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4.

a. alapítótól

5.

b. központi költségvetésből

6.

c. helyi önkormányzattól kapott

200

7.

d. egyéb

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás  

1.590

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel  

142

976

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

30

30

11.

5. Egyéb bevétel

81

5

12.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

916

13.

B.Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

14.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

15.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

16.

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

253

17.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)

916

18.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

214

3.787

19.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

214

2.871

20.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

21.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

916

22.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

23.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

24.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

25.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

26.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

27.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

28.

G. Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.)  

39

-70

29.

1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)  

39

-70

30.

2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)

31.

H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.)

32.

1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye  (B./1.-F./1.-F./4.)

33.

2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F./4.)

34.

3. Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény (B./2.-F./2.-F./3.)

35.

4. Adózás előtti eredmény (+1+3)

36.

I. Összes pénzügyi eredmény (+G/1.+H./1.-H./2.)

39

-70

37.

J. Adófizetési kötelezettség

38.

K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H./4.-1.)
Tájékoztató adatok 2004. évre

Adatok E Ft-ban

A

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

1. Bérköltség

 

ebből: megbízási díjak

 

Tiszteletdíjak

 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

3. Bérjárulékok

B

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

C

Értékcsökkenési leírás

D

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

E

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)3. Pénzadományok

Adományozó neve

összege  Ft-ban

Komoróczi DSE  Kisvárda

3.000.-4. Természetbeni szolgáltatások

Kárpátok Ifjúsági Folklór Fesztivál c. rendezvényhez 2004. augusztus

 

Szolgáltatások

Adományozó szervezet

Megnevezése

Mennyisége

Becsült értéke

Kisvárdai Várszínház

színházi belépőjegy

151 db

151.000.-ft

Rétközi Múzeum

múzeumi belépőjegy

65 db

9.500.-ft

Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum

strandbelépő

210 db

95.900.-ft

Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum

szállásköltség

51 fő

102.000.-ft

Bumberock Kft

étkezés

200 fő

170.400.-ft

Czap Sándor

lovas szekér

5 db

10.000.-ft

Popity Gábor

hangtechnikai szolgáltatás

6 óra

35.000.-ft

Várszínház és Művészetek Háza

bérlés

37.500.-ft

 

Összesen: 611.300.-ft5. Társadalmi munka

Kárpátok Ifjúsági Folklór Fesztivál c. rendezvényhez 2004. augusztus

 

Társadalmi munka

Név:

Megnevezése

Mennyisége

Becsült értéke Ft.

Grigorics  István

tolmácsolás

20 óra

20.000.-

Tóth László

csoportkísérés

12 óra

12.000.-

Béres Zsuzsanna

csoportkísérés

20 óra

20.000.-

Tóth László

csoportkísérés

10 óra

10.000.-

Verbai Tamásné

csoportkísérés

21 óra

21.000.-

Bartusné Havas Zsuzsanna

csoportkísérés

22 óra

22.000.-

Tóth László

zsűrizés

20.000.-

Dr. Nagy Szilárd

zsűrizés

20.000.-

Dr.Kriveczky Béla

zsűrizés

20.000.-

Nagypál Béla

zsűrizés

20.000.-

Csorba István Kadosa

zsűrizés

20.000.-

Nyakó Béla

színpadügyeletes

10 óra

10.000.-

Szeregnyi László

színpadügyeletes

10 óra

10.000.-

Popity Gábor

hangtechnikus

10 óra

10.000.-

Dr.Kántorné Sárközi Katalin

nézőtéri ügyeletes

10 óra

10.000.-

Vargáné Radvánszki Ágnes

nézőtéri ügyeletes

10 óra

10.000.-

Bökönyi Zoltánné

nézőtéri ügyeletes

10 óra

10.000.-

Illés Andrásné

nézőtéri ügyeletes

10 óra

10.000.-

Kópéné Papik Andrea

nézőtéri ügyeletes

10 óra

10.000.-

Szabó Ágnes

ültető

10 óra

10.000.-

Révész Enikő

ültető

10 óra

10.000.-

 

Összesen: 305.000.-6. Közhasznú szervezet vezetői  tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  vezető tisztségviselői  2004. évben nem részesültek juttatásban.7. Vállalkozási tevékenység

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  vállalkozási tevékenységet nem végzett 2004. évben.


8. Működési  költségek


Megnevezés

Össszeg   Ft.

Irodaszer, bélyeg,  hitelesítés

37.047.-

Pénzforgalmi jutalék

29.031.-

Pályázati díj

5.800.-

Bérleti díj

240.000.-

Továbbképzés költsége

1.240.400.-

Előadói szolgáltatás

45.000.-

Fénymásolási szolgáltatás

25.020.-

Étkezési szolgáltatás

257.354.-

Szállás szolgáltatás

767.609.-

Szállítási szolgáltatás

204.609.-

Belföldi kiküldetés

15.378.-

Szerszám beszerzés

3.998.-

 

Összesen: 2.871.246.-9. (2003.évi áthúzódó)  2004. évi támogatások elkülönítése

Bevétel fajtája

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

Polgármesteri Hivatal

MOBILITÁS

Összesen:

Deák Ferenc megemlékezés

50.000.-ft

50.000.-ft

Idős emberek informatikai képzése

1.240.400.-

1.240.400.-

Működési költségekre

200.000.-

200.000.-

Kistérségi együttműködési projekt

300.000.-

300.000.-

Kárpátok Ifjúsági Folklór Fesztivál

300.000.-ft

A támogatás átutalása 2005ben realizálódik

Összesen

1.790.400.-

Kiadás  fajtája

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

Polgármesteri Hivatal

MOBILITÁS

Összesen:

Bérleti díj

200.000.-

40.000.-

240.000.-

Idős emberek inf.képzése szla szerint

1.240.400.-

1.240.400.-

Előadói díj

50.000.-

A program  2003. évben került lebonyolításra és az elődadói díj kifizetésre

Tanácsadás

45.000.-

45.000.-

Irodaszer

23.600.-

23.600.

Szállítási költs.

170.000.-

35.397.-

205.397.-

Postaköltség

4.400.-

4.400.-

Fénymásolás

25.000.-

25.000.-

Étkezés

32.000.-

211.683.-

243.683.-

Szállás

12.920.-

12.920.-

Kiadások összesen

300.000.-

50.000.-

1.240.400.-

200.000.-

300.000.-

2.040.400.-10.  Közhasznúsági  szakmai   beszámoló

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú  Végzése alapján   2003.  április 15. napjától    közhasznú jogállású társadalmi szervezetként működik.

2004. január 1-i bankszámla egyenleg 158 e Ft-ot csökkentett a 2004. évi eredményünk, mely
70 e Ft volt.  A 70 e Ft tárgyévi eredmény abból adódik, hogy a Kárpátok Ifjúsági Folklór Fesztivál pályázati támogatás költségeit saját pénzeszközeinkből előlegeztük meg . (A támogatást a MOBILITIÁS Igazgatóságától 2005-ben kapjuk meg.)

A bevételeink meghaladták a tervezettet. A Közhasznúsági tevékenységből származó bevétel kiemelkedő ( a kulturális szolgáltatás) 976 e Ft. Egyesületünk csoportja, a Kisvárdai Református Ifjúság színpadra állította Iváncsits Tamás: Damaszkusz című darabját, melyet nyolc alkalommal  mutattak be.  A május 1-i, Várszínpadon megrendezett Majálison közreműködtek a Kulturális Egyesület művészeti csoportjai énekes, táncos produkciókkal.


Az összes pénzügyileg rendezett bevételünk 2801 e Ft, melyet még növel a pénzbevételt nem jelentő bevételek sora (társadalmi munka becsült értéke ill. természetbeni szolgáltatások)  916 e Ft-ja.
A működési kiadások mindösszesen 2871 e Ft, melynek tételes kimutatása a 8. pontban található. Ezt a tételsort is növeli a ráfordítást jelentő  elszámolások 916 e Ft-ja.

Egyesületünk munkáját egyre többen elismerik és támogatják, pályázataink egyre sikeresebbek.
2004. március 20-tól június 30-ig került sor az „Idős emberek informatikai képzése” programunkra, melynek során 20 fő nyugdíjas sajátíthatta el a számítástechnikai ismereteket. A programhoz 1.240.240.- Ft-ot nyertünk a Nemzeti Felnőttképzési Intézettől. A tanfolyamot az Eminens Kliens Oktatási Bt közreműködésével valósítottuk meg.
Április 22-én rendeztük meg a Nyugdíjas Klubok Amatőr Művészeti Csoportjainak bemutatóját a „Civil szervezetek kistérségi együttműködése” pályázati program keretében, ahová meghívást kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos nyugdíjas klubja, civil szervezete. A rendezvényhez 300.000.- Ft-ot nyertünk az Esélyegyenlőségi Kormányhivataltól.

Augusztusban továbbképzést szerveztünk  tagjainak, önkénteseinek, ill. a Református Ifjúsági Társaság  tagjainak, egyesületi programjaink hatékonyabb szervezése, lebonyolítása végzése érdekében. A továbbképzés több napos volt. A résztvevők eredményesnek minősítették a programot.

Augusztus 5-től 7-ig rendeztük meg a Kárpátok Ifjúsági Folklórtalálkozót, közösen a Komoróczy DSE-vel. Kulturális- és sportrendezvényeken, szabadidős programokon ismerkedtek egymással a magyar, román, lengyel, szlovák csoportok. A programhoz 300.000.- Ft-ot nyertünk a GYISM MOBILITÁS Igazgatóságától. E pályázati támogatás  átutalása 2004. évben nem jelentkezett, 2005. évben kerül majd átutalásra a MOBILITÁS igazgatóságától.

Egyesületünk  részére a kisvárdai Polgármesteri Hivatal 200.000.- Ft összegű támogatást nyújtott, melyből a működésünkhöz szükséges irodát  tudtunk  bérelni 2004-es évben.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz