Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2006. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
20061. Számviteli beszámoló   
lásd a T.1715/B.r.sz. nyomtatvány szerint
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.
7. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója


1. Számviteli   beszámoló        
lásd . a T.1715/B.-AB. Nyomtatványon.

A nyomtatványt  a Kisvárdai Kulturális Egyesület székhelyén lehet megtekinteni
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a   2006. évben  költségvetési támogatásban   nem részesült.3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

KIADÁSI KÖLTSÉGEK :

Megnevezés

Összeg   Ft-ban

Irodaszer, bélyeg

61.103

Pénzforgalmi jutalék

36.525

Pályázati díj- regisztrációs díj

9.000

Bérleti díj

323.250

Előadói szolgáltatás

365.000

Étkezés, szállás szolgáltatás

1.310.473

Külföldi útiköltség térítés

182.144

Szállítási szolgáltatás

364.966

Belföldi kiküldetés

10.316

 

Összesen: 2.662.777BEVÉTELEK:

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Támogatási bevételek

2.984.000

Kamatból származó bevétel

33.156

Tagdíjbevétel

39.000

Jegybevéte

106.300

Adó 1 %-a

91.477

 

Összesen: 3.253.9334. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kisvárdai Kulturális Egyesület 2006. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.5. A központi költségvetéstől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.


Támogatást nyújtó kollégium:    

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

34/15/06K01

Támogatási összeg:

300.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

870/23/05

Támogatási összeg:

1.000.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Határtalan hétvége hegyhengergető hűvelykmatyikkal II.

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium                   
      

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

744/23/05

Támogatási összeg:

1.200.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

II.Közös célért összefogva  Európában  című rendezv.

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott


Támogatást nyújtó kollégium:       

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Szerződés száma:

1907/1384

Támgoatási összeg:  

400.000.-ft

Támogatási cél:

III. Ifjúság a Kárpátok Folklórjáért Nemzetközi Népművészeti Találkozó megrendezése.

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Kulturális  Alap  maradéktalanul elfogadott 2006. évi támogatások elkülönítése

Bevétel v.kiadás fajtája

NCA működési

Határtalan hétvége Hegyhengergető Hüvelykmatyikkal

Közös célért összefogva, Európában

Ifjúság a Kárpátok Folklórjáért

NCA

300.000

1.000.000

1.200.000

Nemzeti Kulturális Alap

400.000

Bevétel összesen:

300.000

1.000.000

1.200.000

400.000

Bérleti díj

220.000

117.544

156.036

Anyagköltség

37.859

14.100

Utazási költségtérítés

162.056

35.130

Szállásköltség

178.000

191.949

400.000

Étkezési költség

234.450

304.374

Szállítási költség

122.950

318.411

Egyéb kiadások Bankkölts,hitelesítés

42.141

Egyéb dologi Honorárium

185.000

180.000

Kiadás összesen:

300.000

1.000.000

1.200.000

400.0006. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  2006. évben nem nyújtott semmiféle juttatást  a  tagok és a tisztségviselők részére.7
.  Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú végzése alapján 2003. április 15. napjától közhasznúsági jogállású társadalmi szervezetként működik.2006. évi közhasznúsági rendezvényünk, programjaink


Január 21-én megemlékeztünk a  Magyar Kultúra Napjáról.   
Február 18-án   a  lakosság igényét  figyelembe véve meghívásos „Felső Szabolcs Kupa”  címmel Ultiversenyt  rendeztünk. Egyesületünk Ulti Klubja   egyik alapító tagja a Magyar Ulti Szövetségnek.
Április  21-én került sor (az évenként megrendezendő)  Nyugdíjas Klubok Amatőr Művészeti Csoportjainak Bemutatójára, melyen közel 25 megyénkben működő nyugdíjas klub mutatkozott be  a kulturális műsorban. .
Az NCA támogatásával 2006. március 22-23-24-én szakmai    programot rendeztünk Határtalan Hétvége Hegyhengergető Hüvelykmatyikkal címmel. Célja szakmai továbbképzés határon túli kulturális és művészeti nevelést folytató civil szervezeteknek.
Április 30-május 1-én  az NCA támogatásával a „Közösen összefogva, együtt Európában" című továbbképzést, kulturális bemutatkozás tartottunk határon túli civil szervezetek részére. Szlovákiából és Erdélyből vettek részt csoportok, melyek május 1-én a Várszínpadon műsort mutattak be, illetve részt vettek egy tréningen is  A határon túli civil szervezetekkel történő együttműködésnek  folytatása volt, hiszen a Szilágycsehi Berekenye Ifjúsági Társaság PADIF  találkozóján a díjazottak részére ajándékcsomagot ajánlottunk fel  .
Május 1-jén   egyesületünk művészeti csoportjai közreműködtek a kulturális programokban.
Augusztus 19-20-án rendeztük meg a III.  Ifjúság a Kárpátok Folklórjáért
nemzetközi művészeti  találkozót,  melyhez a  Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást.  A találkozón  Szlovákiából  Rakonca gyermek néptáncegyüttes, Lettországból  Veja Zirdzins Riga művészeti csoport, Lengyelországból  Powisle Táncegyüttes   és  Holtmarosi néptánc együttes Romániából vett részt.
Október 1-én ünnepeltük meg a Zenei Világnapot, ahol a Weiner Leo Zeneiskola növendékei adtak műsort.
Októberben az Életet az Éveknek és az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klubban megünnepeltük az Idősek Világnapját.
2006. év december 31-i pénzkészletünk  2.475 e Ft, mely tartalmazza  a 2007. évben megrendezésre kerülő, de már  2006. őszétől  szervezés alatt álló    III. Határtalan Hétvége Hegyhengergető Hüvelykmatyikkal, valamint a III. Közös Célért Összefogva Európában  című rendezvények támogatási előlegét, és a működési támogatást,  melyet a   Nemzeti Civil Alapprogram  2006. IV. n.évében leutalt  (ami  1.284  e Ft).  


Bevételek:

Tárgyévi bevételünk 3.254 e Ft volt. Bevételeink a tervezett alatt maradtak, mivel az NCA-tól egyesületünknek a  működésére csak 300 e Ft-ot sikerült elnyerni. Így a tervezett eszközbeszerzések elmaradtak, melyre egyesületünknek nagy szüksége lett volna.  
A pályázaton elnyert bevételeink a következőképpen alakultak: A Nemzeti Civil Alaptól a fentiekben említett szakmai programokra és az egyesület  működésére 2.584 e Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alaptól szakmai programra 400 e Ft támogatást nyertünk.  A támogatások elszámolása részben megtörtént, ill. folyamatban van.  Az NCA-tól nyert támogatások áthúzódóak, tehát van olyan támogatás, mely 2005. évről áthúzódó, és olyan is, melynek felhasználása csak 2007-ben jelentkezik.  A tagdíj, a jegybevétel és az    APEH által   kiutalt  1 %-os támogatási bevétel mind túlteljesített a tervezetthez képest, mely arra enged következtetni, hogy saját erőből próbáljuk a működéshez szükséges pénzeszközöket előteremteni.


Kiadások   

Szervezetünkben személyi kifizetések nem keletkeztek, tagjaink, csoportjaink társadalmi munkában látják el tevékenységüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a költségeink fedezéséből elsősorban a bérleti díjakra
mivel saját épülettel nem rendelkezünk-,  programjaink zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a működésünk folyamatos biztosítása miatt.    Iroda bérletre  tárgyévben 20 e Ft-ot (mivel a szerződés szerint áthúzódik 2007. évre),   szakmai programok helyszíneinek biztosítására 303 e ft-ot fordítottunk.
Ügyviteli költségeink 61 e Ft volt. Belföldi kiküldetésre 10 e Ft-ot, melyből fedeztük tagjaink szakmai továbbképzések  vonat ill. gépkocsi útiköltségét.
Egyéb kiadásokra (bank költségek, hitelesítések, stb.) 46 e Ft-ot költöttünk.
Szakmai programokkal kapcsolatos lebonyolításhoz, a terembérleti díjon kívül  2.223 e  Ft-ot költöttünk.  


Összes kiadásunk 2.663 e Ft-ot érte el a 2006-os évben. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz