Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2007. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
20071. Számviteli beszámoló    lásd a T.1715/B.r.sz. nyomtatvány szerint
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.
7. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója1.  Számviteli   beszámoló        lásd . a T.1715/B.-AB. Nyomtatványon.

A nyomtatványt a Kisvárdai Kulturális Egyesület székhelyén lehet megtekinteni
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a   2007. évben  költségvetési támogatásban   részesült az alábbiak szerint:Kimutatás a Nemzeti Civil Alapporgram 2006. évben  megítélt 300.000.-Ft támogatás  2007. évre áthúzódó tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Bérleti díj

220.000

Irodaszer vásárlás

5.859

Banki költség

5.616

 

Összesen: 231.475Kimutatás  a Nemzeti Civil Alapporgram 2007. évben megítélt 400.000.-Ft-os működési támogatás  2007. év december 31-i felhasznált tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés

125.880

Banki költség

20.050

 

Összesen: 145.930Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 70.000.-ft-os támogatás  felhasználásról:

Szolgáltatás megnevezés

Összeg Ft-ban

Bérleti díj  

26.800

Irodaszer

33.658

Postaköltség

9.542

 

Összesen: 70.0003. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

KIADÁSI KÖLTSÉGEK:

Megnevezés

Összeg   Ft-ban

Irodaszer, bélyeg  

69.323

Pénzforgalmi jutalék

37.827

Pályázati díj- regisztrációs díj

Bérleti díj

519.400

Üzemeltetési és Kulturális szolgáltatások

620.278

Étkezés, szállás szolgáltatás

735.494

Külföldi útiköltség térítés

67.429

Szállítási szolgáltatás

235.034

Belföldi kiküldetés

8.112

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

125.880

Egyéb kiadások

55.000

 

Összesen: 2.473.777BEVÉTELEK :

Megnevezés

Összeg

Támogatási bevételek

2.286.000

Kamatból származó bevétel

47.631

Tagdíjbevétel

31.500

Kulturális szolgáltatás

35.000

SZJA Adó 1 %

3.884

Egyéb bevétel

25.000

 

Összesen: 2.429.0154. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kisvárdai Kulturális Egyesület 2007. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.5. A központi költségvetéstől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.


Támogatást nyújtó kollégium:    

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

00034/15/06

Támogatási összeg:

300.000.-Ft, ebből 2006.évről áthúzódó összeg 231.475.-

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás  

A támogatás felhasználása:    

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:   

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-ÉA-07-P-0368

Támogatási összeg:

400.000.-Ft, ebből 2008. évre áthúzódó összeg 254.070.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel 2007. évben. Felhasználási határidő  2008. május 31. Ezt követően kerül elszámolásra az ESZA Kht felé.


Támogatást nyújtó kollégium:     
         
   

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:  

129/23/06.

Támogatási összeg:

1.000.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Határtalan hétvége hegyhengergető hűvelykmatyikkal III.

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:   

235/23/06.

Támogatási összeg:

800.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

III. Közös célért összefogva  Európában  című rendezv.

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó neve:     

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestület

Támogatási összeg:

70.000.-Ft

Támogatási cél:

Működési költségekre

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást az Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Kisvárda város Önkormányzata  maradéktalanul elfogadott.2007. évi támogatások elkülönítése

Bevétel v.kiadás fajtája

NCA működési
0034/15/06
2006.éről

NCA működési
NCA-ÉA-07-P-0368

Kisvárda város Önkormányzat működési támogatása

Határtalan hétvége, Hegyhengető Hüvelykmatyikkal
129/23/06

SZJA 1 %

III. Közös célért összefogva, Európában 235/23/06

ÖSSZESEN

NCA

231.475

400.000

1.000.000

800.000

2.177.405

Önkormányzati

70.000

70.000

Magánszemélyek

3.884

3.884

Bevétel összesen:

231.475

400.000

70.000

1.000.000

3.884

800.000

2.251.289

Bérleti díj terem, eszköz

220.000

26.800

150.746

121.800

519.346

Irodaszer

5.859

33.658

39.517

Készlet beszerzés

17.097

17.097

Utazási költségtérítés

42.002

44.813

86.815

Szállásköltség

163.200

150.000

313.200

Étkezési költség

178.450

243.844

422.294

Szállítási költség

93.202

122.446

215.648

Egyéb Bankköltség, hitelesítés

5.616

20.050

3.884

29.550

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

125.880

125.880

Egyéb dologi Honorárium

372.400

100.000

472.400

Postaköltség

9.542

9.542

Kiadás összesen:

231.475

145.930

70.000

1.000.000

3.884

800.000

2.251.289

2008.évre áthúzódó támog.

254.070

254.0706. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  2007. évben nem nyújtott semmiféle juttatást  a  tagok és a tisztségviselők részére.7
.  Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú végzése alapján 2003. április 15. napjától közhasznúsági jogállású társadalmi szervezetként működik.2007. évi közhasznúsági rendezvényünk, programjaink


Január 21-én  kulturális műsorral megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról.
2007. évben   első alkalommal rendeztük meg a közlekedési balesetben elhunyt két tagtársunk, Heuer Ferenc és Nagy László ulti emlékversenyét. Az ulti klub tagjai minden héten, hétfőn tartanak foglalkozást, ezen kívül rendszeresen részt vesznek a nemzeti ulti bajnokság versenyein, ill. meghívásos nyílt versenyeken. A 2007. évi országos ranglistát két tagtársunk vezette. Egyesületünk tagja, Szeregnyi László a klub vezetője, a Magyar Ulti Szövetség egyik alelnöke pozíciót is betölti.
Április 25-én ismét megrendeztük a nyugdíjas klubok amatőr művészeti csoportjainak bemutatóját, seregszemléjét, melyet részt vettek  a kisvárdai kistérségi és megyei nyugdíjas klubok művészeti csoportjai.
Ebben az évben    két nemzetközi színtű programot bonyolítottunk le.
Április 12-13-14-én III. Határtalan Hétvége Hegyhengergető Hüvelykmatyikkal című bábos továbbképzést tartottunk határon túli civil szervezeteknek. (Berekenye Ifjúsági Társaság
Szilágycseh, Liluput Alapítvány Nagyvárad, Matyi Mühely-Nagyvárad, Marco Culturális Nevelő Alapítvány Szatmárnémeti ).
Április 29- május 1.   között a „III. Közös célért összefogva Európában"
erdélyi, szlovákiai  kulturális civil szervezetekkel karöltve  tréningre, kulturális találkozókra került sor. A programon részt vettek a  szlovákiai Csereháti Művészeti Egyesület és a Berekenye Ifjúsági Társaság művészeti csoportjai, tagjai.
Május 1-jén  a Kisvádai Várszínház és Művészetek Házával közösen MAJÁLIST szerveztünk a Várkertben. Egyesületünk művészeti csoportjai közreműködtek a kulturális programokban, színes programajánlattal nyújtottunk szórakozást a vendégeknek.
A Kisvárdai Kulturális Egyesület vállalta, hogy a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házával közösen  2007. augusztus 20-ra  megszervezi a Várfürdőben megrendező családi és gyerekvetélkedőket, gyermek és tini szépségversenyt, sörívó és vízespóló bajnokságot, valamint biztosítja az egyesület művészeti csoportjainak fellépését a kulturális programon.
Október 1-jén megünnepeltük a Zenei Világnapot a Weiner Leo zeneiskola növendékeivel karöltve.
Az
56-os Emlékbizottságban egyesületünk is részt vett. Vállaltuk, hogy 2006-ban és 2007-ben a felajánlott   1 % -os bevételéből   finanszírozzuk a 1956-os emlékmű környezetének  rendbetételét. A vállalt kötelezettség pénzügyi teljesítése 2007-ben történt meg.   
Decemberben   Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással közösen pályáztunk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Stratégiai Szakállamtitkárságnál  „KISTÉRSÉGI SENIOR SPORT-AKTÍV ÉLETMÓD” című pályázati felhívásra. Sikeres pályázatunk eredményeként   az Életet ész Éveknek és az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub tagjai vettek részt a színes programsorozatban, melynek  keretében a nyugdíjasok ismerkedtek az internet világával,  vízitornán vettek részt, sportorvosi előadást hallgattak, közös tánctanuláson, mentálhigiénes előadásokon, kulturális programokon vehettek részt.

A 2007. év december 31-i pénzkészletünk   2.430 e Ft, mely tartalmazza a 2008. évben megrendezésre kerülő, de már 2007. őszétől szervezés alatt álló  Hegyhengergető Hűvelykmatyik  IV.  Határtalan Hétvégéje, valamint a IV. Közös Célért összefogva Európában című rendezvények támogatási összegét, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramtól a Működési támogatásra megítélt összeget.


Bevételek:

Tárgyévi bevételünk 2.429e Ft volt. Bevételeink a tervezett alatt maradtak, mivel az NCA-tól egyesületünknek a  működésére csak 400e Ft-ot sikerült elnyernie. Így a tervezett képest csak a számítógép beszerzését tudtuk megvalósítani.
A pályázaton elnyert bevételeink a következőképpen alakultak: A Nemzeti Civil Alaptól a fentiekben említett szakmai programokra és az egyesület  működésére 2.216 e Ft-ot, és a helyi Önkormányzattól 70 e Ft  támogatást nyertünk.  A támogatások elszámolása részben megtörtént, ill. folyamatban van.  Az NCA-tól nyert támogatások áthúzódóak, tehát van olyan támogatás, mely 2006. évről áthúzódó, és olyan is, melynek felhasználása csak 2008-ban jelentkezik.  A tagdíj, a kulturális szolgáltatás és az APEH által kiutalt Adó 1%-os támogatása révén is sikerült működésünkhöz szükséges pénzeszközt biztosítani.  


Kiadások   

Szervezetünkben személyi kifizetések nem keletkeztek, tagjaink, csoportjaink társadalmi munkában látják el tevékenységüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a költségeink fedezéséből elsősorban a bérleti díjakra
mivel saját épülettel nem rendelkezünk-,  programjaink zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a működésünk folyamatos biztosítása miatt.    Iroda bérletre  tárgyévben 246.800.-Ft-ot,   szakmai programok helyszíneinek biztosítására 272.600.-Ft-ot fordítottunk.
Ügyviteli költségeink 69 e  Ft volt. Belföldi kiküldetésre 8 e Ft-ot, melyből fedeztük tagjaink szakmai továbbképzésének  vonatköltségét.
Egyéb kiadásokra (bank költségek, hitelesítések, stb.) 38  e Ft-ot költöttünk. 126 e Ft értékben kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk (számítógép, monitor és számológép).
Szakmai programokkal kapcsolatos lebonyolításhoz, a terembérleti díjon kívül  1.713 e  Ft-ot költöttünk.

Összes kiadásunk 2.474 e Ft-ot érte el a 2007-os évben.  

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz