Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2008. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
20081. Számviteli beszámoló    lásd a T.1715/B.r.sz. nyomtatvány szerint
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.
7. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója1.  Számviteli   beszámoló        lásd . a T.1715/B.-AB. Nyomtatványon.

A nyomtatvány a Kisvárdai Kulturális Egyesület székhelyén lehet megtekinteni2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a   2008. évben  költségvetési támogatásban   részesült az alábbiak szerint:Kimutatás a Nemzeti Civil Alapporgram 2007. évben  megítélt 400.000.-Ft támogatás  2008. évre áthúzódó tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Bérleti díj

240.000

Irodaszer vásárlás

7.000

Banki költség

7.070

 

Összesen: 254.070Kimutatás  a Nemzeti Civil Alapporgram 2008. évben megítélt 400.000.-Ft-os működési támogatás  2009. év december 31-i felhasznált tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés

106.154

Banki költség

20.570

Bérleti díj

125.000

 

Összesen: 251.724Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 170.000.-ft-os támogatás  felhasználásról:

Szolgáltatás megnevezés

Összeg Ft-ban

Bérleti díj

50.000

Irodaszer

56.255

Postaköltség

18.605

Készletbeszerzés

1.400

Kisértékű tárgyi eszköz

28.280

Banki költség

7.545

Belföldi kiküldetés

3.315

Szolgáltatások

4.600

 

Összesen: 170.0003. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

KIADÁSI KÖLTSÉGEK :

Megnevezés

Összeg   Ft-ban

Irodaszer, bélyeg , postaköltség

121.117

Pénzforgalmi jutalék

36.155

Pályázati díj- regisztrációs díj

Bérleti díj

631.450

Üzemeltetési és Kulturális szolgáltatások

381.470

Étkezés, szállás szolgáltatás

222.050

Külföldi útiköltség térítés

103.525

Szállítási szolgáltatás

124.450

Belföldi kiküldetés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

134.434

Egyéb kiadások

51.600

 

Összesen: 1.806.251BEVÉTELEK :

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Támogatási bevételek

1.768.096

Kamatból származó bevétel

50.193

Tagdíjbevétel

102.000

Kulturális szolgáltatás

10.500

Adó 1 %

51.873

 

Összesen: 1.982.2624. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kisvárdai Kulturális Egyesület 2008. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.5. A központi költségvetéstől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.


Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:  

NCA-EA-07-P-0368

Támogatási összeg:

400.000.-Ft, ebből 2007.évről áthúzódó összeg 254.070

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás  

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-ÉA-08-P-0116

Támogatási összeg:

400.000.-Ft, ebből 2009. évre áthúzódó összeg 148.276

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel 2008. évben. Felhasználási határidő  2009. május 31. Ezt követően kerül elszámolásra az ESZA Kht felé.


Támogatást nyújtó kollégium:     
          
 

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

NC-NK-07-C-P-0280.

Támogatási összeg:

600.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Hegyhengergető Hüvelykmatyik IV. Határtalan Hétvégéje

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:     
 

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

NC-NK-08-C-P-0025.

Támogatási összeg:

1.148.096.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Hegyhengergető Hüvelykmatyik V. Határtalan Hétvégéje

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület a kapott támogatást 2008-ban nem használta fel, így az egész összeg áthúzódik a 2009-es évre


Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-NK-07-C-P- 0059

Támogatási összeg:

400.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

IV. Közös célért összefogva  Európában  című rendezvény

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó neve:    

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestület

Támogatási összeg:

170.000.-Ft

Támogatási cél:

Működési költségekre

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást az Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Kisvárda város Önkormányzata  maradéktalanul elfogadott.2008. évi támogatások elkülönítése

Bevétel v.kiadás fajtája

Működési NCA-ÉA-07-P-0368
2007.éről áthúzódó

Működési
NCA-ÉA-08-P-00116

Kisvárda Város Önkormányzata

Hegyhengergető Hüvelykmatyik IV. Határtalan Hétvégéje
NCA-NK-07-C-P-0280

IV. Közös célért összefogva, Európában
NCA-NK-07-C-P-059

Hegyhengergető Hüvelykmatyik V. Határtalan Hétvégéje
NCA-NK-08-C-P-0025

SZJA 1 %

ÖSSZESEN

NCA

254.070

400.000

600.000

400.000

1.148.096

2.802.166

Önkormányzati

170.000

170.000

Magánszemélyek

51.873

51.873

Bevétel összesen:

254.070

400.000

170.000

600.000

400.000

1.148.096

51.873

3.024.039

Bérleti díj(terem,és eszköz)

240.000

125.000

50.000

126.520

112.620

1.280

655.420

Irodaszer

7.000

56.255

17.140

80.395

Készlet beszerzés

1.400

1.400

Utazási költségtérítés

3.315

55.000

43.220

101.535

Szállásköltség

80.000

81.200

161.200

Étkezési költség

---

Szállítási költség

23.480

102.960

126.440

Egyéb Bankkölts,hitelesítés

7.070

20.570

7.545

420

35.605

Kisértékű tárgyi eszköz besz

106.154

28.280

134.434

Egyéb dologi (honorárium)

315.000

60.000

375.000

Postaköltség

18.605

18.605

Egyéb szolgáltatás

4.600

4.600

Kiadás összesen:

254.070

251.724

170.000

600.000

400.000

0

18.840

1.694.634

2009.évre áthúzódó támog

0

148.276

0

0

0

1.148.096

33.033

1.329.4056. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  2008. évben nem nyújtott semmiféle juttatást  a  tagok és a tisztségviselők részére.7
.  Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú végzése alapján 2003. április 15. napjától közhasznúsági jogállású társadalmi szervezetként működik.2008. évi közhasznúsági rendezvényünk, programjaink


2008. január 5-én  évben   második alkalommal rendeztük meg a közlekedési balesetben elhunyt két tagtársunk, Heuer Ferenc és Nagy László ulti emlékversenyét. Az ulti klub tagjai minden héten, hétfőn tartanak foglalkozást, ezen kívül rendszeresen részt vesznek a nemzeti ulti bajnokság versenyein, ill. meghívásos nyílt versenyeken. Egyesületünk adott otthont a 2008. évi nemzeti ultibajnokság elődöntőjének és döntőjének. 2008. november 29-én rendeztük meg a Nemzeti ultibajnokság „társasági ulti” elődöntőjét és december 6-án került sor a „sport ulti” országos döntőjének megrendezésére. 2008. tavaszán lezajlott tisztújító közgyűlésen a kisvárdai ulti klub tagját, Mészáros Károlyt választották meg a magyar ultiszövetség elnökének.

Január 21-én  tartottuk  a Magyar Kultúra Napjáról, Kisvárda város oktatási intézményeivel karöltve. A kulturális műsorban középiskolás diákok léptek fel színvonalas műsoraikkal (énekkar, zongora, hegedű, ének).

Ebben az évben    két nemzetközi színtű programot bonyolítottunk le:

- Április 3-4-5-én  a Hegyhengergető Hüvelykmatyik IV.Határtalan Hétvégéje  című  nemzetközi bábos továbbképzést tartottunk határon túli civil szervezeteknek. (Berekenye Ifjúsági Társaság
Szilágycseh, Liluput Alapítvány Nagyvárad, Matyi Mühely-Nagyvárad, Marco Culturális Nevelő Alapítvány Szatmárnémeti ). A továbbképzés keretében neves magyarországi szakemberek tartottak előadást és gyakorlati bemutatót a bábkészítésről, különféle bábuk használatáról, bábmozgatás, improvizációról, árnyjátékokról, stb. A program keretében Csató Kata és Szívós Károly magyarországi bábművészek mutatták be Puncsék karácsonya című bábelőadást, melyre meghívtuk városunk színházszerető közönségét is.

- Április 29- május 1.   között a „IV. Közös célért összefogva Európában"
címmel kulturális találkozót szerveztünk  a szilágycsehi   Berekenye Ifjúsági Társaság ( Románia) művészeti csoportjai, tagjai  és egyesületünk tagjai részvételével.  A program keretében  együttműködés, kommunikáció és sikeres  önmegvalósítási tréninget tartottunk W.Barna Erika (Budapest) tréner, mentálhigiénés szakember vezetésével, valamint a kulturális műsor keretében bemutatkozott a szilágycsehi  hagyományápoló néptáncegyüttes és a kisvárdai hagyományápoló csoportok tagjai.  A  szilágycsehi Berekenye Ifjúsági Társaság tajgai (akik középiskolás diákok) május 1-én délután részt vettek Ajak nagyközségben megrendezett „szlovák-magyar barátságos futballmérkőzésen”, ahol a szünetben igen fergeteges néptáncműsort mutattak be, a közönség nagy megelégedésére.


Május 1-jén  a Kisvádai Várszínház és Művészetek Házával közösen MAJÁLIST szerveztünk a Várkertben. Színes programajánlattal nyújtottunk szórakozást a vendégeknek.  Egyesületünk nyugdíjas klubjaival (Egészségmegőrző és Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok) megrendeztük az I. Krumpli Fesztivált, mely igen nagy népszerűségnek örvendett. A lakosság körében igényként merült fel a rendezvény jövőbeni folytatása. A Várkertben 8 csoport főzött- sütött krumplis ételeket pld.  lapcsánka, paprikás krumpli, vaddisznó pörkölt krumplival, magyaros gulyásleves, krumplilángos-, melyeket igen jóízűen kóstolgatott a majális résztvevő közönsége. Ahhoz, hogy az időjárás viszontagsága miatt a főzőcsapatokat megóvjuk az esőtől, portól, széltől, egyesületünk sátrakat vásárolt, melyeket a következő évi szabadtéri rendezvényeinken is tudunk majd hasznosítani.

Október 1-jén megünnepeltük a Zenei Világnapot a Weiner Leo zeneiskola növendékeivel karöltve. Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással közösen pályáztunk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Stratégiai Szakállamtitkárságnál  „KISTÉRSÉGI SENIOR SPORT-AKTÍV ÉLETMÓD” című pályázati felhívásra. Sikeres pályázatunk eredményeként  


2008. szeptember-október-november hónapban   az Életet az Éveknek és az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub tagjai vettek részt a színes programsorozatban, melynek  keretében a nyugdíjasok ismerkedtek az internet világával,  vízitornán vettek részt, sportorvosi előadást hallgattak, közös tánctanuláson, mentálhigiénes előadásokon, kulturális programokon vehettek részt.  Szilágyi István harcművész tartott  előadást  „Ép testben ép lélek" címmel, a stressz és feszültségoldás gyakorlatának megismerése céljából Koleszár Andrásné hangterapeuta „Relaxáció a tibeti hangtálakkal” címmel tartott bemutató előadást, Dr. Gaál Zsolt főorvos időskori betegségek kezeléséről, megelőzéséről, Kecskés László az időskori egészségmegőrzésről tartott előadást, Bíró Ágnes gyógytornász vezetésével gyógytornán, valamint Simon Edit testnevelő tanár vezetésével vízi tornán vettek részt.  

Október 25-én Őszi szünidei játszóház keretében nagyszülőknek
unokáknak tartottunk kreatív kézműves foglalkozást.

2008. októberben az Életet az Éveknek, november hónapban az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klubjaink megünnepelték az Idősek Világnapját, mely alkalmat adott kulturális műsoruk bemutatására, és szórakoztató program tartására. A kulturális műsor keretében a klubtagok és a város tanulói léptek színpadra, ezt követően ebédre, délután pedig könnyűzenei együttes húzta a zenét, mely igencsak táncra perdítette a nyugdíjasainkat. Klubtagjaink az ünnepségen elfelejtették gondjaikat, s önfeledten, fiatalosan szórakoztak, táncoltak, énekeltek. Év közben egyesületünk készíti elő, szervezi le a nyugdíjas klubok kirándulásait, megteremti annak feltételeit (pld. autóbusz bérlés, stb.).


A Doktorock Színjátszó Csoport tagjai 2008-ban is felléptek más civil szervezetek rendezvényein, pld. Sérült Gyermekekért alapítvány jótékonysági gálaműsorán, a rákos gyermekekért munkálkodó SOMA Közhasznú  Alapítvány rendes évi jótékonysági műsorán.

A fentiekben felsoroltak egyesületünk nagyrendezvényeit tükrözi, de ezeken túl napi telefonkapcsolatot tartunk a határon túli és magyarországi civil szervezetekkel. Elnökségi tagjaink folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, lehetőségeket, s amennyiben célkitűzéseinkkel azonosak, a pályázati programot közösen megbeszéljük és támogatás esetén megvalósítjuk. Tanácsainkkal segítjük művészeti csoportjaink működését. Elnökségi tagjaink rendszeresen részt vesznek a Nyírségi Civilház és az NCA által szervezett tájékoztatókon, továbbképzéseken, értekezleteken. Igyekszünk naprakész információval rendelkezni, hogy azáltal is eredményesebbé, sikeresebbé tegyük egyesületünk működését.


A 2008. év december 31-i pénzkészletünk   1.806 e Ft, mely tartalmazza a 2009. évben megrendezésre kerülő, de már 2008. őszétől szervezés alatt álló  Hegyhengergető Hűvelykmatyik  V.  Határtalan Hétvégéje rendezvény támogatási összegét, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramtól a Működési támogatásra megítélt összeget.Bevételek:

Tárgyévi bevételünk 1.982 e Ft volt. Bevételeink a tervezett alatt maradtak, mivel az NCA-tól egyesületünknek a  működésére csak 400 e Ft-ot sikerült elnyernie. Így a tervezetthez  képest csak az olcsóbb árfekvésű gépeket tudtuk beszerezni.  
A pályázaton elnyert bevételeink a következőképpen alakultak: A Nemzeti Civil Alaptól a fentiekben említett szakmai programokra és az egyesület  működésére 2.802 e Ft-ot, és a helyi Önkormányzattól  170 e Ft  támogatást nyertünk.  A támogatások elszámolása részben megtörtént, ill. folyamatban van.  Az NCA-tól nyert támogatások áthúzódóak, tehát van olyan támogatás, mely 2007. évről áthúzódó, és olyan is, melynek felhasználása csak 2009-ban jelentkezik.  A tagdíj, a kulturális szolgáltatás és az    APEH által   kiutalt  Adó 1 %-os támogatása révén is sikerült működésünkhöz szükséges pénzeszközt biztosítani.  Kiadások:

Szervezetünkben személyi kifizetések nem keletkeztek, tagjaink, csoportjaink társadalmi munkában látják el tevékenységüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a költségeink fedezéséből elsősorban a bérleti díjakra
mivel saját épülettel nem rendelkezünk-,  programjaink zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a működésünk folyamatos biztosítása miatt.   

Iroda bérletre  tárgyévben 390.000.-Ft-ot,   szakmai programok helyszíneinek biztosítására 241.450.-Ft-ot fordítottunk.
Ügyviteli költségeink 104 e  Ft volt, postaköltség 17 e Ft. Belföldi kiküldetésre 3 e Ft-ot, melyből fedeztük tagjaink szakmai továbbképzésének  költségét.
Egyéb kiadásokra (bank költségek, hitelesítések, stb.) 36  e Ft-ot költöttünk. 134 e Ft értékben kisértékű tárgyi eszközöket (fényképezőgépet tartozékokkal és nyomtatót  és sátrakat) vásároltunk.
Szakmai programok lebonyolítására - az ehhez kapcsolódó terembérleti díjon kívül
880 e Ft-ot költöttünk.

Összes kiadásunk 1.806 e Ft-ot érte el a 2008-os évben.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz