Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2009. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
20091. Számviteli beszámoló    
lásd a T.1715/B.r.sz. nyomtatvány szerint
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.
7. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója1.  Számviteli   beszámoló        lásd . a T.1715/B.-AB. Nyomtatványon.

A nyomtatványt a Kisvárdai Kulturális Egyesület székhelyén lehet megtekinteni2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a   2009. évben  költségvetési támogatásban   részesült az alábbiak szerint:Kimutatás a Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évben  megítélt 400.000.-Ft támogatás  2009. évre áthúzódó tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Bérleti díj

125.000

Kisértékű tárgyi eszköz

13.167

Banki költség

14.239

 

Összesen: 152.406Kimutatás  a Nemzeti Civil Alapporgram 2009. évben megítélt 600.000.-Ft-os működési támogatás  2009. év december 31-i felhasznált tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Banki költség

23.888

Belföldi kiküldetés

6.930

Bérleti díj

80.000

Egyéb anyag

30.630

Nagyértékű tárgyi eszköz

212.975

 

Összesen: 354.423Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 100.000.-ft-os támogatás  felhasználásról:

Szolgáltatás megnevezés

Összeg

Nagyértékű tárgyi eszköz

100.000

 

Összesen: 100.0003. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

KIADÁSI KÖLTSÉGEK :

Megnevezés

Összeg   Ft

Irodaszer, bélyeg , postaköltség

25.360

Pénzforgalmi jutalék

42.238

Postaköltség

11.690

Bérleti díj

1.045.700

Üzemeltetési és Kulturális szolgáltatások

942.400

Étkezés, szállás szolgáltatás

525.660

Útiköltség térítés

177.745

Szállítási szolgáltatás

160.250

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés

766.750

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

592.289

Szoftver beszerzés

51.050

Reklámköltség

88.800

Szakmai anyag

72.755

 

Összesen: 4.502.687BEVÉTELEK:

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Támogatási bevételek

3.670.000

Kamatból származó bevétel

78.171

Tagdíjbevétel

30.500

Kulturális szolgáltatás

11.700

Adó 1 %-a

103.902

 

Összesen: 3.894.2734. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kisvárdai Kulturális Egyesület 2009. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.5. A központi költségvetéstől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.


Támogatást nyújtó kollégium:    

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-ÉA-08-P-0116

Támogatási összeg:   

400.000.-Ft, ebből 2008.évről áthúzódó összeg 148.276.-

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás  

A támogatás felhasználása:   

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-ÉA-09-P-0150

Támogatási összeg:

600.000.-Ft, ebből 2010. évre áthúzódó összeg 245.577

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel 2009. évben. Felhasználási határidő  2010. május 31. Ezt követően kerül elszámolásra az ESZA Kht felé.


Támogatást nyújtó kollégium:     
           
        
   

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

NC-NK-08-C-P-0025.

Támogatási összeg:   

1.148.096.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Hegyhengergető Hüvelykmatyik V. Határtalan Hétvégéje

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium:   
          
          
     

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-NK-08-F-P- 0276

Támogatási összeg:

270.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Magyarul a Határon túl   című rendezvény

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiuma maradéktalanul elfogadott.


Támogatást nyújtó kollégium

Szülőföld Alap

Szerződés száma:

806/2009.

Támogatási összeg:

300.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Magyarul a Határon túl című rendezvény

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel.


Támogatást nyújtó kollégium

Miniszterelnöki Hivatal

Szerződés száma:  

Támogatási összeg:

1.250.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:  

NET-re Kész program keretében  „Esélyteremtés a számítógép világában" című  képzés, programsorozat

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a maradéktalanul elfogadták.


Támogatást nyújtó kollégium:  

Gyermek és Ifjúságvédelmi Alap

Szerződés száma:    

GY-ÉA-09-

Támogatási összeg:

150.000.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Kreatív műhely-sikeriskola fiataloknak

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel.


Támogatást nyújtó neve:

Kisvárda város Önkormányzati Képviselőtestület

Támogatási összeg:

100.000.-Ft

Támogatási cél:

Működési költségekre

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást az Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Kisvárda város Önkormányzata  maradéktalanul elfogadott.2009. évi támogatások elkülönítése

Bevétel .kiadás fajtája

Műk.NCA-ÉA-08-P-01162008.évről áthúzódó

Működési
NCA-ÉA-09-P-0150

Kisvárda város Önkormányzata

Hegyhengergető.Hüvelyk Matyi V. NCA-NK-08-C-P-0025

Magyarul a hat. túl
NCA-NK08-F-P-0276

Magyarul a határon túl
Szülőföld Alap
806/2009.

MEH
1284-NET-re Kész 2008.

OKM
SZJ-4-15/08ea0 műv.csop. techn.fejl.

IFJ-GY-EA-9-A-42 Kreativ műhely

SZJA 1%

ÖSSZESEN

NCA

148.276

600.000

1.148.096

270.000

2.166.372

Szülőföld Alap

300.000

300.000

Miniszterelnöki Hivatal

1.250.000

1.250.000

Oktatási és Kulturális Min.

500.000

500.000

Gyermek és Ifj. Alap

150.000

150.000

Önkormányzati

100.000

100.000

Magánszm.

103.902

103.902

Bevétel összesen:

148.276

600.000

100.000

1.l48.096

270.000

300.000

1.250.000

500.000

150.000

103.902

4.570.274

Élelmiszer

16.980

14.800

31.780

Bérleti díj(terem)

125.000

80.000

188.300

69.000

64.000

488.400

59.200

1.073.900

Bérleti díj (eszköz)

6.000

6.000

Irodaszer

16.660

16.660

Utazási költségtérítés

6.930

158.330

12.485

177.745

Szállásköltség

171.600

36.000

32.000

239.600

Étkezési költség

113.570

57.800

82.910

254.280

Szállítási költség

93.445

66.805

160.250

Bankköltség

14.239

23.888

38.127

Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.

13.167

374.500

202.009

589.676

Postaköltség

10.430

10.430

Szolgáltatás

494.000

26.400

420.000

940.400

Egyéb anyag

30.630

20.420

90.855

141.905

Nagyértékű tárgyi eszköz

212.975

100.000

298.000

103.902

714.877

Reklám

88.800

88.800

Kiadás összesen:

152.406

354.423

100.000

1.148.780

271.045

301.260

1.402.550

500.009

150.055

103.902

4.484.430

2010.évre áthúzódó .

245.577

245.577

Saját erő

4.130

684

1.045

1.260

152.550

9

55

159.7336. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  2009. évben nem nyújtott semmiféle juttatást  a  tagok és a tisztségviselők részére.7
.  Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú végzése alapján 2003. április 15. napjától közhasznúsági jogállású társadalmi szervezetként működik.2009. évi közhasznúsági rendezvényeinknk, programjaink


Január 21-én megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról.
Április 15-16-17-18-án V. alkalommal rendeztük meg a  Határtalan Hétvége Hegyhengergető Hüvelykmatyikkal című bábos továbbképzést, melyre meghívtunk erdélyi, felvidéki  bábos  civil szervezeteket.
Április 29-30-án  bonyolítottuk a MAGYARUL A HATÁRON TÚL című programsorozatunkat, melyre meghívást kapott a Nagykárolyi  Elméleti Líceum Birizga   színjátszó csoportja, valamint a szlovákiai Rakonca Néptánc együttes.  A  résztvevők  Szihalmon megtekintették a Kazinczy  Emlékházat, valamint színvonalas előadást hallhattak Minya Károly főiskolai adjunktus előadásában. A programot a Szülőföld Alap és a Nemzeti Civil Alapprogram  támogatta.
Május 1-i Majálison felléptek egyesületünk művészeti csoportjai (Doktorock Színjátszó Csoport, Csöpi Színház, Nyugdíjas Hagyományápoló Csoport, Református Ifjúsági Társaság).
2009. augusztus 19-20-án KRUMPLIFESZTIVÁLT rendeztünk a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házával közösen.
Július-augusztus hónapban  a NET-re Kész program keretében 3 számítástechnikai tanfolyamot bonyolítottunk ( inaktív,  aktív és 55 év feletti lakosok számára),  valamint a program keretében  Álláskeresési klubot működtettünk.  A programot a Miniszterelnöki Hivatal támogatta. A programsorozatra igen nagy volt az érdeklődés, volt olyan jelentkező, aki helyhiány miatt nem fért be a képzésre.
2009. novemberétől
2010  februárjáig  KREATÍV MŰHELY-SIKERISKOLA fiataloknak című programsorozatot bonyolítottuk 18 23 év közötti fiatalok számára,  melyet a  Gyermek és Ifjúsági Alap támogatta.

2009-ben
az Oktatási és Kulturális Minisztériumától „amatőr diákszínjátszó csoportok technikai feltételeinek javítása” pályázati program keretében 500 e Ft támogatást nyertünk a Csöpi színjátszó csoportunk technikai feltételeinek javítására.

2009-ben az Ulti Klubunk több bajnokságot, versenyt szervezett
 helyi, regionális és országos szinten. Klubtagjaink mindannyiszor eredményesen szerepeltek a versenyeken.

Az év során több alkalommal nyújtottunk fellépési lehetőséget  Nyugdíjas Klubjaink   hagyományápoló művészeti csoportjainak, és a Doktorock Színjátszó Csoportnak .

Fenti programjaink társadalmi hasznosulása, hogy  a kisvárdai és térségi fiatalok  programjainkon keresztül megismerkedhetnek határon túli magyar fiatalokkal, kapcsolatokat  építenek, barátságot kötnek, megismerik egymás kultúráját, életét.
A művészeti csoportjaink, klubjaink összejöveteleikkel a szabadidő hasznos eltöltését biztosítják, jól érzik magukat, ezáltal egészségük, közérzetük, életminőségük javul. Ez igen fontos mind az ifjúság, a felnőtt lakosság, mind a nyugdíjas korosztály életében, hiszen a hasznos elfoglaltság, a baráti beszélgetés sokszor felér egy gyógykezeléssel.

2009-ben  az adó 1 %-ának
felajánlására igen nagy hangsúlyt fektettünk. Szórólapokkal céloztuk meg a lakosságot, ennek eredménye, hogy 103.902.-ft felajánlás érkezett szervezetünkhöz.

A helyi Önkormányzattól kapott 100.000.-ft-os működési támogatást kapott, melyet eszközbeszerzésre (fénymásoló) fordítottunk.  A támogatások eredményeképpen lehetőség nyílott arra, hogy  egy magas technikai felszereltségű  fénymásolót  vehessünk, hiszen a működési támogatásban tervezett összeget kiegészítettük az adó 1%-ának felajánlásával. A fénymásoló nagy segítségünkre lesz a pályázatok anyagának sokszorosításában, valamint  programjaink propaganda anyagainak, meghívók, plakátok, adó 1%-os felajánlás reklám anyagunk  sokszorosításában.


2009. októberben az Életet az Éveknek, november hónapban az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klubjaink megünnepelték az Idősek Világnapját, mely alkalmat adott kulturális műsoruk bemutatására, és szórakoztató program tartására. A kulturális műsor keretében a klubtagok és a város tanulói léptek színpadra, ezt követően ebédre, délután pedig könnyűzenei együttes húzta a zenét, mely igencsak táncra perdítette a nyugdíjasainkat. Klubtagjaink az ünnepségen elfelejtették gondjaikat, s önfeledten, fiatalosan szórakoztak, táncoltak, énekeltek. Év közben egyesületünk készíti elő, szervezi le a nyugdíjas klubok kirándulásait, megteremti annak feltételeit (pld. autóbusz bérlés, stb.).

A Doktorock Színjátszó Csoport tagjai 2009-ben is felléptek más civil szervezetek rendezvényein, pld. Sérült Gyermekekért alapítvány jótékonysági gálaműsorán, a rákos gyermekekért munkálkodó SOMA Közhasznú  Alapítvány rendes évi jótékonysági műsorán.

A fentiekben felsoroltak egyesületünk nagyrendezvényeit tükrözi, de ezeken túl napi telefonkapcsolatot tartunk a határon túli és magyarországi civil szervezetekkel. Elnökségi tagjaink folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, lehetőségeket, s amennyiben célkitűzéseinkkel azonosak, a pályázati programot közösen megbeszéljük és támogatás esetén megvalósítjuk. Tanácsainkkal segítjük művészeti csoportjaink működését. Elnökségi tagjaink rendszeresen részt vesznek a Nyírségi Civilház és az NCA által szervezett tájékoztatókon, továbbképzéseken, értekezleteken. Igyekszünk naprakész információval rendelkezni, hogy azáltal is eredményesebbé, sikeresebbé tegyük egyesületünk működését.


Egyesületünk tagsága önfeláldozóan,    térítés nélkül végezte a fenti eredményes munkáját. Az egyesületnek bérköltsége így nem merült fel.

A 2009. év december 31-i pénzkészletünk   1.998 e Ft.


Bevételek:

Tárgyévi bevételünk 3.894 e Ft volt.
Bevételeink a tervezett alatt maradtak, mivel az Nemzeti Civil Alapprogramtól  egyesületünknek a  működésére csak 600 e Ft-ot, a helyi Önkormányzattól  100 e Ft-ot sikerült elnyernie. A támogatást kiegészítettük az önkormányzattól  és a magánszemélyek által felajánlott adó 1 %-ával, és így sikerült egy komoly, nagy teljesítményű, a kor követelményeinek megfelelő fénymásoló gépet vásárolnunk.

A szakmai programjainkra elnyert bevételeink a következőképpen alakultak:
A Nemzeti Civil Alaptól a fentiekben említett szakmai programra 270 e Ft-ot,  vállalkozótól 500 e Ft-ot,  Szülőföld Alaptól 300 e Ft-ot,  Miniszterelnöki Hivataltól 1.250.000.-ft-ot, Gyermek és Ifjúsági Alaptól  150.000.-ft-ot.
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól  500.000.-Ft   támogatást nyertünk hangtechnikai eszközök vásárlására.
A támogatások elszámolása részben megtörtént, ill. folyamatban van.  Az NCA-tól nyert támogatás áthúzódó, tehát van olyan támogatás, mely 2008. évről áthúzódó, és olyan is, melynek felhasználása csak 2010-ben jelentkezik.  A tagdíj, a kulturális szolgáltatás és az    APEH által   kiutalt  Adó 1 %-os támogatása révén is sikerült működésünkhöz szükséges pénzeszközt biztosítani.  


Kiadások:

Szervezetünkben személyi kifizetések nem keletkeztek, tagjaink, csoportjaink társadalmi munkában látják el tevékenységüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a költségeink fedezéséből elsősorban a bérleti díjakra
mivel saját épülettel nem rendelkezünk-,  programjaink zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a működésünk folyamatos biztosítása miatt.   

Iroda bérletre  tárgyévben 230.000.-Ft-ot,   szakmai programok helyszíneinek biztosítására  815.700.-Ft-ot fordítottunk.

Ügyviteli költségeink 25 e  Ft volt, postaköltség 12 e Ft. Útiköltségre 178  e Ft-ot, melyből fedeztük a szakmai programjainkra érkezők költségeit, valamint  tagjaink szakmai továbbképzésének  költségét is.
Egyéb kiadásokra (bank költségek, hitelesítések, stb.) 42  e Ft-ot költöttünk.
Kisértékű tárgyi eszközökre (számítógépek, monitor,  hangtechnikai eszközök ) 592 e Ft-ot, nagyértékű tárgyi eszközre (fénymásoló és hang és fénytechnikai eszközök) 767 e Ft
ot fordítottunk.
Szakmai programok lebonyolítására - az ehhez kapcsolódó terembérleti díjon kívül
1.841  e Ft-ot költöttünk.


Összes kiadásunk 4.502 e Ft-ot érte el a 2009-es évben.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz