Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010
1. Számviteli beszámoló    lásd a T.1715/B.r.sz. nyomtatvány szerint
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.
7. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója
1.  Számviteli   beszámoló       
lásd . a T.1715/B.-AB. Nyomtatványon.

A nyomtatványt a Kisvárdai Kulturális Egyesület székhelyén lehet megtekinteni2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a   2010. évben  költségvetési támogatásban   részesült az alábbiak szerint:Kimutatás a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évben  megítélt 600.000.-Ft támogatás  2010. évre áthúzódó tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Bérleti díj  

170 000

Irodaszer  

 57 597

Banki költs.

 14 070

Belföldi kiküldetés

   3 910

 

Összesen: 245 577Kimutatás  a Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évben megítélt 250.000.-Ft-os működési támogatás  2010. év december 31-i felhasznált tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Banki költség

22 883

Bérleti díj

60 000

 

Összesen: 82 883Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 200.000.-ft-os támogatás  felhasználásról:

Szolgáltatás megnevezés

Összeg

Bérleti díj

80 000

Egyéb anyag

83 000

Kisértékű tárgyi eszköz

37 000

 

Összesen: 200 0003. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

KIADÁSI KÖLTSÉGEK:

Megnevezés

Összeg   Ft.

Irodaszer, bélyeg , postaköltség

60 785

Pénzforgalmi jutalék

34 223

Postaköltség

0

Bérleti díj

369 200

Üzemeltetési és Kulturális szolgáltatások

0

Étkezés, szállás szolgáltatás

0

Útiköltség térítés

0

Szállítási szolgáltatás

0

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

37 000

Belföldi kiküldetés

3 910

Egyéb kiadás: Tagdíj

5 000

Szakmai anyag

101 210

 

Összesen: 611 328


BEVÉTELEK:

Megnevezés

Összeg Ft

Támogatási bevételek

450 000

Kamatból származó bevétel

49 171

Tagdíjbevétel

7 000

Kulturális szolgáltatás

25 000

Adó 1 %-a

101 267

 

Összesen: 632 4384. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kisvárdai Kulturális Egyesület 2010. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.5. A központi költségvetéstől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.


Támogatást nyújtó kollégium:    

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:       

NCA-ÉA-09-P-0150

Támogatási összeg:

600.000.-Ft, ebből 2009. évről áthúzódó összeg 245.577.-

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel 2010. évben. Felhasználási határidő  2010. május 31., mellyel elszámoltunk az NCA felé.


Támogatást nyújtó kollégium:  

Gyermek és Ifjúságvédelmi Alap

Szerződés száma:            

GY-ÉA-09-A-42

Támogatási összeg:

150.000.-Ft, ebből 2009. évről áthúzódó 77.300.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Kreatív műhely-sikeriskola fiataloknak

A támogatás felhasználása:   

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel, és elszámoltunk a Gyermek és Ifjúságvédelmi Alap felé.


Támogatást nyújtó neve:

Kisvárda város Önkormányzati Képviselőtestület

Támogatási összeg:

200.000.-Ft

Támogatási cél:

Működési költségekre

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást az Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Kisvárda város Önkormányzata  maradéktalanul elfogadott.2010. évi támogatások elkülönítése

Bevétel v.kiadás fajtája

Működési
NCA-ÉA-09-P-0150
2009 évről áthúzódó

Működési
NCA-ÉA-10-P-0193

Kisvárda Város
Önkormányzata

IFJ-GY-EA-9-A-42
Kreativ műhely
2009 évről

SZJA 1 %

ÖSSZESEN

NCA

245 577

250 000

495 577

Gyermek és Ifj. Alap

77 300

77 300

Önkormányzati

200 000

200 000

Magánszemélyek

101 267

101 267

Bevétel összesen:

874 144

Bérleti díj(terem)

170 000

60 000

80 000

59 200

0

369 200

Irodaszer

57 597

57 597

Bankköltség

14 070

22 883

36 953

Kisértékű tárgyi
eszköz beszerzés

37 000

37 000

Egyéb anyag

83 470

18 100

101 570

Belföldi kiküldetés

3 910

3 910

Kiadás összesen:

245 577

82 883

200 470

77 300

0

606 20

2011.évre áthúzódó támogatás

167 117

101 267

Saját erő

4706.   Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  2010. évben nem nyújtott semmiféle juttatást  a  tagok és a tisztségviselők részére.7.  Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú végzése alapján 2003. április 15. napjától közhasznúsági jogállású társadalmi szervezetként működik.
2010. évi közhasznúsági rendezvényünk, programjaink


Egyesületünk művészeti csoportjai, klubjai: „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub, „Egészségmegőrző” Nyugdíjas Klub, Doctorock Színjátszó Csoport, Csöpi Színpad, Református Ifjúság működéséhez szakmai,  tárgyi, technikai feltételeket biztosítottuk a 2010-es év folyamán is. Egyesületünk által bérelt helyiségben megtarthatták foglalkozásaikat, próbáikat, összejöveteleiket. A folyamatos működés eredménye a sok sikeres fellépés, bemutatkozás, eredményes verseny.
2010-es programjaink

2010. Január 9-én megrendeztük HAUER-NAGY Ulti Emlékversenyt.  (2006. november 10-én az akkori két legeredményesebb játékosunk -Hauer Ferenc-Nagy László- ulti versenyre utaztak és közúti balesetben életüket vesztették. Ezt követően minden év január elején emlékükre ulti versenyt szervezünk.)
Megrendeztük Március 27-én a sport ulti I. fordulóját, míg június 26-án a társasági ulti IV. versenyét. A versenyre érkező vendégeknek.  E két selejtező sikeres lebonyolítása után megpályáztuk a sport ulti országos döntőjének megrendezésének jogát, melyet megnyertünk. Így 2010. október 09-én Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Leleszi Tibor Kisvárda város polgármesterének megnyitója után az ország 21 legjobb ultisa vetélkedett a mesterpontokért. A Nemzeti Ulti Bajnokság 21 fős társasági ulti döntőjében 5 tagunk képviselte egyesületünket. Az előkelő 3. helyen végzett  ulti klubtagunk, Mészáros Károly. A december 4-én megrendezett Mikulás kupával zártuk az évet. Ezen a versenyen részt vettek a kisvárdai klub játékosai mellett Sárospatakról, Tiszabercelről, Debrecenből.
Az ulti klubunk minden hétfőn 15
.30 órától 20.00 óráig tartja foglalkozásait.

Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub minden héten szerdán 14
.00 órától 17.00 óráig tartja foglalkozásait. A klubba elsősorban 70 év feletti tagok járnak, akik igen szerény körülmények között élnek,  a klubfoglalkozásokon, és a programokon való részvétel jelenti az egyetlen kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. Ezért igyekszünk színes, változatos programot biztosítani számukra. Ismeretterjesztő előadások, színházi rendezvények, kirándulások.  Így pld. február 15-én gyógyfürdőzésre vittük a Vásárosnaményi Szilva Vellnes gyógyfürdőbe, Nőnapkor, Mikulás Napkor és Karácsonykor kis ajándékokkal kedveskedünk nekik, pld. édesség, Béres csepp, stb. –melyeket társadalmi felajánlásokkal szerzünk be. Április 10-én Tavaszköszöntő rendezvényt szerveztünk, ahová a kisvárdai kistérségben működő nyugdíjas klubokat is meghívtunk, kb. 120 fő vett részt. A rendezvény alkalmával a nyugdíjas klubok kulturális műsort mutattak be. A Kisvárdai Várszínházi Esték színházi rendezvénysorozatra belépőjegyeket kaptunk, melyet szétosztottunk nyugdíjasaink között. Egyesületünk bekapcsolódott június 19-én megrendezett  Múzeumok éjszakája programba,  melyre nyugdíjas klubtagjaink  600 db darázs káposztát és 300 db fánkot sütöttek, s a látogatók között osztották ki.

Az „Egészségmegőrző” Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön 14.00 órától 17.00 óráig tartja foglalkozásait. A klubtagok életkora 56 évtől egészen 70 éves korosztályig terjed. A klubon belül egy Népdalkör és egy Néptánccsoport  működik, akik folyamatosan készülnek különböző műsorokkal.

2010. év kiemelt rendezvénye volt  Egyesületünknek a Kisvárdai Várszínpadon megrendezett III. Kisvárdai Krumplifesztivál, melyen az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub tagjai  különböző krumplis ételeket sütöttek. A klubtagjaink által kínál finomságoknak igen nagy keletje volt, hiszen minden főző csapat mellett hosszú sor állt, türelmesen várva, míg sorra kerülnek, hogy megkóstolják a szabadtűzön készült ételeket.  A rendezvényünkön több Kisvárda kistérségében működő nyugdíjas klub meghívást kapott, akiket  a kulturális bemutató után vendégül láttunk.


Kisvárda város Önkormányzat támogatásával 2010. december 4-én Mikulás napi Játszóházat és december 18-19-én Karácsonyi játszóházat szerveztünk az ifjúság számára, ahol kézműves foglalkozások keretében gyöngyfűzés, ajándékok készítése, és arcfestés volt. A gyerekek hazavihették szeretteiknek az elkészített ajándékokat.


A Doktorock Színjátszó Csoportunk 2010. augusztus 21-én és december 11-én nagy sikerrel mutatta be a HAIR produkcióját. A hatalmas díszlet és jelmez igényű előadást egyesületünk saját erőből nem tudta volna megvalósítani így a produkció színreállításában nagy segítséget nyújtott a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza.


Városunkban első ízben került megrendezésre a Polgármesteri Hivatal által szervezett KARÁCSONYI KAVALKÁD, amelyen oktatási intézmények, civil szervezetek mutatkoztak be.  A Kisvárdai Kulturális Egyesület is csatlakozott a rendezvényhez, s igen színvonalas műsort adott az  Doktorock Színjátszó Csoportunk ,az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub és az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub.

Egyesületünk tagsága önfeláldozóan,
térítés nélkül végezte a fenti eredményes munkáját. Az egyesületnek bérköltsége így nem merült fel.

A 2010. év december 31-i pénzkészletünk   2
. 019  e Ft.Bevételek:

Tárgyévi bevételünk 632 e Ft volt.
Bevételeink a tervezett alatt maradtak, mivel az Nemzeti Civil Alapprogramtól  egyesületünknek a  működésére csak 250 e Ft-ot, a helyi Önkormányzattól viszont az elmúlt évit duplázni tudtuk, így   200 e Ft-ot sikerült elnyernünk. Az adó 1 %-ából 101 267 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk.  

Több pályázatot nyújtottunk be különböző szervezetekhez, melyek sajnos elutasításra kerültek. Ezért elsősorban olyan rendezvényeket valósítottunk, meg, melyekhez nem, vagy kevés ráfordítás kellett. Elsősorban saját emberi erőforrásainkat biztosítottuk pld. játszóházak vezetésénél,  ill.  Karácsonyi Kavalkádon eszközök biztosításával

A tagdíj, a kulturális szolgáltatás és az    APEH által   kiutalt  Adó 1 %-os támogatása révén is sikerült működésünkhöz szükséges pénzeszközt biztosítani.  

Kiadások:

Szervezetünkben személyi kifizetések nem keletkeztek, tagjaink, csoportjaink társadalmi munkában látják el tevékenységüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a költségeink fedezéséből elsősorban a bérleti díjakra – mivel saját épülettel nem rendelkezünk-,  programjaink zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a működésünk folyamatos biztosítása miatt.   

Iroda bérletre  tárgyévben 310.000.-Ft-ot,   szakmai programok helyszíneinek biztosítására  59.200.-Ft-ot fordítottunk.
Ügyviteli költségeink 61 e  Ft volt.
Egyéb kiadásokra (bank költségek, hitelesítések, stb.) 34  e Ft-ot költöttünk.
Kisértékű tárgyi eszközökre (nyomtató vásárlásra ) 37 e Ft-ot fordítottunk.


Összes kiadásunk 611 e Ft-ot érte  el a 2010-es évben.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz