Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület 2011. évi Közhasznúsági Jelentése

BeszámolókKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011
1. Számviteli beszámoló    lásd a T.1715/B.r.sz. nyomtatvány szerint
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.
7. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója
1.  Számviteli   beszámoló        lásd . a T.1715/B.-AB. Nyomtatványon

A nyomtatványt a Kisvárdai Kulturális Egyesület székhelyén lehet megtekinteni.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a   2011. évben  költségvetési támogatásban   részesült az alábbiak szerint:Kimutatás a Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évben  megítélt 250.000.-Ft támogatás  2011. évre áthúzódó tételeiről:

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Bérleti díj

100 000

Irodaszer

52 043

Banki költség

9 074

Belföldi kiküldetés

6 000

 

Összesen: 167 117Kimutatás  a Nemzeti Civil Alapporgram 2011. évben megítélt 200.000.-Ft-os működési támogatás  2011. év december 31-i felhasznált tételeiről.

Szolgáltatás megnevezése

Összeg Ft-ban

Postaköltség

10 000

Irodaszer

90 000

Bérleti díj

100 000

 

Összesen: 200 000Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 200.000.-ft-os támogatás  felhasználásról:

Szolgáltatás megnevezés

Összeg Ft-ban

Bérleti díj

40 000

Egyéb anyag

138 957

Banki költségek

21 043

 

Összesen: 200 0003. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

KIADÁSI KÖLTSÉGEK:

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Irodaszer, bélyeg , postaköltség

159 020

Pénzforgalmi jutalék

36 333

Bérleti díj

240 000

Üzemeltetési és Kulturális szolgáltatások

1 500

Belföldi kiküldetés

6 160

Egyéb kiadás: Tagdíj

53 000

Szakmai anyag

138 957

 

Összesen: 634 970BEVÉTELEK :

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Támogatási bevételek

400 000

Kamatból származó bevétel

53 532

Tagdíjbevétel

37 000

Kulturális szolgáltatás

81 000

Adó 1 %-a

80 483

Egyéb tagdíjbevétel  ( Ulti klub )

53 000

 

Összesen: 705 0154. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kisvárdai Kulturális Egyesület 2011. évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.5. A központi költségvetéstől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-ÉA-10-P-0193

Támogatási összeg:

250.000-Ft, melyből 2011.évre áthúzódott 167.117.-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel 2011. évben mellyel elszámoltunk az NCA felé.Támogatást nyújtó kollégium:

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális kollégiuma

Szerződés száma:

NCA-ÉA-11--0059

Támogatási összeg:  

200.000-Ft

Támogatási cél megnevezése:

Működési célú támogatás

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást a  támogatási szerződésekben foglaltak szerint használta fel 2011. évben mellyel elszámoltunk az NCA felé.Támogatást nyújtó neve:       

Kisvárda város Önkormányzati Képviselőtestület

Támogatási összeg:

200.000.-Ft

Támogatási cél:    

Működési költségekre

A támogatás felhasználása:

lásd. Elkülönítés szerint

Az Egyesület  a kapott támogatást az Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint használta fel, mely elszámolást a Kisvárda város Önkormányzata  maradéktalanul elfogadott.2011. évi támogatások elkülönítése

Bevétel v.kiadás fajtája

Működési
NCA-ÉA-10-P-0193 2010. évről áthúzódó

Működési NCA-ÉA-11-0059

Kisvárda város Önkormányzata

SZJA 1 %-os felajánlás

ÖSSZESEN

NCA

167 117

200 000

367 117

Önkormányzati

200 000

200 000

Magánszemélyek

80 483

80 483

Bevétel összesen:

167 117

200 000

200 000

80 483

647 600

Bérleti díj(terem)

100 000

100 000

40 000

240 000

Irodaszer

52 043

90 000

142 043

Bankköltség

9 074

21 043

30 117

Postaköltség

10 000

10 000

Egyéb anyag

138 957

138 957

Belföldi kiküldetés

6 000

6 000

Kiadás összesen:

167 117

200 000

200 000

567 117

2012.évre áthúzódó támog.

80 483

80 483

Saját erő6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek  nyújtott juttatások értékének,  ill. összegének kimutatása.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület  2011. évben nem nyújtott semmiféle juttatást  a  tagok és a tisztségviselők részére.7
. Közhasznú tevékenység tartalmi  beszámolója

A Kisvárdai Kulturális Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.Pk.60.494/1989./10. számú végzése alapján 2003. április 15. napjától közhasznúsági jogállású társadalmi szervezetként működik.
2011. évi közhasznúsági rendezvényünk, programjaink:


Egyesületünk művészeti csoportjai, klubjai: „Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klub, „Egészségmegőrző” Nyugdíjas Klub, Doctorock Színjátszó Csoport, Csöpi Színpad, Református Ifjúság működéséhez szakmai,  tárgyi, technikai feltételeket biztosítottuk a 2011-es év folyamán is. Egyesületünk által bérelt helyiségben megtarthatták foglalkozásaikat, próbáikat, összejöveteleiket. A folyamatos működés eredménye a sok sikeres fellépés, bemutatkozás, eredményes verseny.


Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub minden héten szerdán 14 órától 17 óráig tartja foglalkozásait. A klubba elsősorban 70 év feletti tagok járnak, akik igen szerény körülmények között élnek,  a klubfoglalkozásokon, és a programokon való részvétel jelenti az egyetlen kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. Ezért igyekszünk színes, változatos programot biztosítani számukra. Ismeretterjesztő előadások, színházi rendezvények, kirándulások.


Az „Egészségmegőrző” Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön 14 órától 17 óráig tartja foglalkozásait. A klubtagok életkora 56 évtől egészen 70 éves korosztályig terjed. A klubon belül egy Népdalkör és egy Néptánccsoport  működik, akik folyamatosan készülnek különböző műsorokkal.2011. évben megvalósított rendezvények:

Egyesületünk Ulti klubja  2011. évben januárban Hauer-Nagy Ulti Emlékversenyt, év közben rendszeresen részt vettünk versenyeken és eredményesen szerepeltünk, és helyszínt is biztosítottunk a versenyekre.

2011. április hónapjában egyesületünk tagjai Önkéntes munka keretében  takarítást végeztek a Kisvárdai Vár színpadán.


Egyesületünk által  2011. tavaszán és őszén szervezett számítógépes tanfolyamoknak igen jó visszhangja volt a városban. A 20 órás továbbképzésen gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők. A munkanélküliek és elsősorban nyugdíjasok jelentkeznek a tanfolyamra.

2011. július 14-én tartottuk meg a Megyei Nyugdíjas Klubok Találkozóját 300 fővel, melynek a Várszínház adott otthont. A Kisvárdára érkezett nyugdíjasokat Leleszi Tibor polgármester, Zámbó István alpolgármester, Seszták Miklós országgyűlési képviselő köszöntötte.

2011. decemberében Mikulásnapi Játszóházat és Karácsonyi Játszóházat szerveztünk, mely igen népszerű volt az ifjúság körében. A játszóházban készített kézműves ajándéktárgyakat a gyerekek hazavihették szüleiknek. Igen kedvelt volt az arcfestés is. Nagyon sokat vettek részt a programon.  
Egyesületünk művészeti csoportjai részt vettek a Karácsonyi Kavalkád című   programban.

2011-ben művészeti csoportjaink működéséhez biztosítottuk a tárgyi feltételeket.  Az év folyamán több alkalommal részt vettek kulturális műsorokon, falunapokon,  művészeti csoportok bemutatóján, melyhez  kottákat,  programlapokat, meghívókat, okleveleket  sokszorosítottunk.Egyesületünk tagsága önfeláldozóan, térítés nélkül végezte a fenti eredményes munkáját. Az egyesületnek bérköltsége így nem merült fel.

2011. év december 31-i pénzkészletünk   2.089  e Ft.


Bevételek:

Tárgyévi bevételünk 705  e Ft volt.
Bevételeink a tervezett alatt maradtak, mivel az Nemzeti Civil Alapprogramtól  egyesületünknek a  működésére csak 200 e Ft-ot, a helyi Önkormányzattól viszont az elmúlt évihez hasonlóan   200 e Ft-ot sikerült elnyernünk. Az adó 1 %-ából 80.483.- Ft-ot sikerült összegyűjtenünk magánszemélyektől.   

Több pályázatot nyújtottunk be különböző szervezetekhez, melyek sajnos elutasításra kerültek. Ezért elsősorban olyan rendezvényeket valósítottunk, meg, melyekhez nem, vagy kevés ráfordítás kellett. Elsősorban saját emberi erőforrásainkat biztosítottuk pld. játszóházak vezetésénél,  ill.  Karácsonyi Kavalkádon eszközök biztosításával

A tagdíj, a kulturális szolgáltatás és az NAV  által kiutalt Adó 1 %-os támogatása révén is sikerült működésünkhöz szükséges pénzeszközt biztosítani.  


Kiadások :  

Szervezetünkben személyi kifizetések nem keletkeztek, tagjaink, csoportjaink társadalmi munkában látják el tevékenységüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a költségeink fedezéséből elsősorban a bérleti díjakra
mivel saját épülettel nem rendelkezünk-,  programjaink zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a működésünk folyamatos biztosítása miatt.


Jelentősem kiadásaink:   

Iroda bérletre  tárgyévben 240 e Ft-ot.   
Ügyviteli költségeink 146  e  Ft volt, postaköltség 13 e Ft, mivel működési költségeinket erre a tételekre pályáztuk és erre lehetett fordítani.
Egyéb kiadásokra (bank költségek, hitelesítések, stb.) 36  e Ft-ot költöttünk.
Szakmai anyagokra 139 e Ft-ot fordítottunk.Összes kiadásunk 635 e Ft-ot érte  el a 2011-es évben

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz