Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi nyilatkozat

AdatvédelemADATVÉDELMI NYILATKOZAT


A Kisvárdai Kulturális Egyesület tiszteletben tartja az oldalra látogatók személyiségi jogait.
A honlap látogatása általában ingyenes, és anélkül megtekinthető, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adni. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.
A regisztráció során személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.
A Kisvárdai Kulturális Egyesület csak akkor gyűjt személyes információt Önről (mint név, cím, telefon vagy e-mail cím), ha Ön azt önszántából adja meg. Amennyiben Ön megadja személyes adatait a Kisvárdai Kulturális Egyesületnek, azok felhasználásra kerülhetnek marketing célokból, illetve kapcsolatfelvétel céljából.

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon
!

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

A Kisvárdai Kulturális Egyesület, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.

Amennyiben el szeretné távolítani a már megadott adatokat az adatbázisunkból, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@kisvardaike.hu e-mail címen. Ennek alapján megtesszük a megfelelő intézkedéseket, hogy eltávolítsuk adatait adatbázisunkból.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz